Hvorfor Gram Slot og REMA 1000?

Vores fælles vision er at skabe unikke produkter af høj kvalitet til en lav pris. Det er dansk, det er lokalt, og det er bæredygtigt. Ønsket er at gøre rejsen fra jord til bord mere tydelig, at komme tilbage til de gamle dyder med en større samhørighed med naturen og at skabe en gennemsigtighed i måden, hvorpå produkterne produceres. 

Jorden ved Gram Slot dyrkes med respekt og omtanke - funderet i en enorm viden, der tilgodeser naturen. Dyrevelfærd er ligeledes i højsædet, og der bliver blandt andet fodret med økologisk foder.

Se alle videoer om Gram Slot 

Landbruget

Stolte landbrugstraditioner med en evig skelen til nye og bedre metoder er en del af Gram Slots DNA. Gram Slot har 2.500 hektarer økologisk jordbrug og ca. 900 malkekøer fordelt på 3 kvæggårde, hvoraf de to huser sortbrogede køer og den ene jerseykøer.

Markbruget er Danmarks største inden for økologi, og her er sædskifte en naturlig del af det at drive et økologisk landbrug. Løgmarker, havremarker, kartoffelmarker og hvedemarker skal behandles forskelligt, og på Gram Slot findes den rette viden til, at hver afgrøde får de bedst mulige betingelser. Landmand og godsejer Svend Brodersen er ved roret, sammen med Sanne Brodersen, og sørger for, at spidskål samt rød- og hvidkål bliver dyrket efter alle kunstens regler.

Hver lørdag er der mulighed for at besøge staldene og landbruget på Gram Slot, så du kan se og opleve, hvordan et moderne, levende og økologisk landbrug drives. Du får et indblik i produktionen af nogle af de allerbedste økologiske varer i Danmark. 


Læs mere på GramSlot.dk